Návrh rozpočtu na rok 2021 a výhľad na rok 2022 a 2023

Návrh rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023 (pdf)

VZN 2020 dotácia na originálne kompetencie (pdf)