Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, Návrh VZN Daň z ubytovania

NÁVRH VZN č 01 2020 Daň z ubytovania

NÁVRH VZN č. 02_2020 o dani z nehnuteľnosti

NÁVRH Dodatok č 1 2020 k VZN 5_2017