Hlásenie v miestnom rozhlase 06.09.2021

1.

Oznamujeme občanom, že v stredu t.j. 08. 09. 2021 bude v našej obci zber plastov. Prosíme občanov, aby vrecia s plastami sústreďovali pri svojich popolniciach najneskôr v utorok večer.

2.

Výbor Urbariátu pozemkové spoločenstvo Oravská Lesná oznamuje podielnikom spoločenstva, že obálky s hlasovacími lístkami môžu odovzdať aj osobne a to v stredu dňa 08.09.2021 od 8:00 hod. do 12:00 hod. v kancelárií spoločenstva v kultúrnom dome na druhom poschodí.

3.

V časti Pribišská sa potulujú dva psy čierno bielej farby, prosíme majiteľa psov o ich odchytenie. Prosíme občanov, ktorí vedia kde sa nachádzajú aby poskytli informácie na tel. číslo  043/5593122.

4.

Oznamujeme občanom, že zajtra t.j. 07.09.2021 o 17:00 hod. sa uskutoční mimoriadne obecné zastupiteľstvo v zasadačke obecného úradu.

5.

Oznamujeme účastníkom kúpeľného pobytu do Vyšných Ružbách s p. Chvojkovou, že odchod autobusu bude 12.09. 2021 t.j. nedeľa o 5:30 hod. ráno z Lehotskej. Autobus bude stáť:  Kubínska pri moste, zástavka družstvo, zastávka pri Turoňovi, v Ústredí bude o 5:45 hod. a smerom na Pribišskú. Prosíme o dochvíľnosť a nezabudnite si zobrať potvrdenie o očkovaní. Zoberte si obed so sebou, lebo sa začína až večerou.

6.

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 08. 09. 2021 v čase od 08.00 do 14.00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny v časti Brišovka.

Čísla domov:

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyOznámenie o prerušení distribúcie elektriny (1)Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny (2)Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny (3)Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny (4)Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny (5)

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img