Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samospráv obcí – 10.11.2018

Počet obyvateľov (pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana TISOŇOVÁ

Uloženie zásielky - Tisoňová (pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 – Informácie pre voliča

Informácie pre voliča - komunálne voľby (pdf)  

Stavebné povolenie – Vladimír a Katarína Mordáč

Stavebné povolenie - Vladimír a Katarína Mordáč (pdf)

Oznámenie o uložení zásielky Jozef Chudjak

Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Chudjak (pdf)  

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Verejna vyhlaska oznamenie o zacati kolaudacneho konania (pdf)

Verejna vyhlaska oznamenie o zacati kolaudacneho konania (pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Kolenčíková

Oznámenie o uložení zásielky - Janka Kolenčíková (pdf)

Návrh záverečného účtu Obce Oravská Lesná za rok 2017

Návrh záverečného účtu (pdf)

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 ZŠ a MŠ

plnenie rozpočtu k 31.12.2017 - MŠ (pdf) plnenie rozpočtu k 31.12.2017 - školská jedáleň a MŠ (pdf) plnenie rozpočtu k 31.12.2017 - školská jedáleň so ZŠ (pdf) plnenie rozpočtu k 31.12.2017 - školský klub (pdf) plnenie rozpočtu k 31.12.2017 - ZŠ (pdf)

Plnenie rozpočtu za rok 2017

Plnenie rozpočtu 2017 (pdf)

Verejná vyhláška – pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov dňa 6.6.2018

Verejná vyhláška - pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Vladimír a Katarína Mordáč

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania - Vladimír a Katarína Mordáč

OÚ Žilina – Žiadosť o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia

OÚ Žilina - Žiadosť o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 18.5.2018

Pozvánka na OZ 18 05 2018

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.04.2018

Pozvánka na OZ 30 04 2018 (pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Janíčková Helena

Uloženie zásielky - Janíčková Helena (pdf)

Rozhodnutie – KORA Slovakia, s.r.o.

Rozhodnutie KORA Slovakia, s.r.o. (pdf)  

Výzva na predloženie ponuky: Materiálno – technické vybavenie – kuchyňa MŠ

Priloha c 2 Navrh na plnenie kriterii (docx) Priloha c 3 Navrh kupnej zmluvy (docx) Priloha c 1 Technicka specifikacia (docx) Vyzva na predkladanie ponuk (pdf)    

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 13. 04. 2018

  Príloha bez názvu 00067

Dôležité linky

Užitočné linky