Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu – Jozef Škamor

Zrušenie trvalého pobytu - Jozef Škamor (pdf)

Výzva na predkladanie ponuky – Materiálno technické vybavenie – kuchyňa MŠ

Výzva na predkladanie ponúk (pdf) Príloha č 3 Navrh kupnej zmluvy (doc) Priloha č 2 Návrh na plnenie kritérií (pdf) Príloha č 1 Technická špecifikácia (xls)      

OÚ Námestovo – upovedomenie

OÚ Námestovo - upovedomenie Oravská Lesná ČOV a Kanalizácia

Pozvánka na OZ 16.02.2018

Pozvánka na OZ 16 02 2018

Verejná vyhláška – Poľovnícke združenie Kohútik

Verejná vyhláška - Poľovnícke združenie Kohútik

Dočasné pridávanie oznamov na FB a web obce Oravská Lesná

Na základe pripomienok občanov o zlej počuteľnosti a výpadkov rozhlasu budú dočasne oznamy pridávané na FB stránku obce a web obce Oravská Lesná. Za poruchu rozhlasu sa ospravedlňujeme a budeme urgovať firmu, ktorá je zodpovedná za realizáciu opravy rozhlasu.

Zrušenie trvalého pobytu

Zrušenie trvalého pobytu

Rozhodnutie – ORAVSKÁ LESNÁ ČOV A KANALIZÁCIA

ČOV a KANALIZÁCIA - VV

Schválený finačný rozpočet na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020

Schválený finačný rozpočet na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 (pdf)

Finančný rozpočet Základnej školy s materskou školou na rok 2018

Finančný rozpočet Základnej školy s materskou školou na rok 2018 (pdf)

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 08. 12. 2017

Pozvánka na OZ 08.12.2017 (pdf)

Obec Oravská Lesná vyhlásila II. kolo Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj vozidla Volkswagen Passat

Obec Oravská Lesná v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších...

Uloženie zásielky – Janíčková Helena

Uloženie zásielky - Janíčková Helena (pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Pavol Brišák

Oznámenie o zrišení trvalého pobytu - Pavol Brišák

Rozhodnutie o dodatočnom povolení „stavby“ – garáž – Eduard Kolenčík

Rozhodnutie o dodatočnom povolení "stavby" - garáž - Eduard Kolenčík (pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Miroslav Barut

Zrušenie trvalého pobytu - Miroslav Barut (pdf)

Dôležité linky

Užitočné linky