Zmena úradných hodín vo Veľkonočnom období na OcÚ

VO