ZÁKAZ VYPAĽOVANIA SUCHÝCH PORASTOV !!! ZA VYPAĽOVANIE TRÁVNATÝCH PORASTOV JE POKUTA 333€ !!! NEZNALOSŤ ZÁKONA NIKOHO NEOSPRAVEDLŇUJE !!!

Hasiči napriek chladnejšiemu počasiu v januári a februári už zasahovali pri štyroch lesných požiaroch, v ďalších dvadsiatich piatich prípadoch horeli trávnaté porasty.

„Zákon zakazuje vypaľovať suché porasty a kríky!“ Pri upratovaní okolia domov, chát a chalúp je potrebné, aby obyvatelia nahromadený odpad nelikvidovali spaľovaním, ale iným spôsobom, nap. kompostovaním. Ak predsa len chcú takýto odpad spáliť, tak by to mali urobiť „maximálne obozretne“ a na mieste, kde sa oheň nemôže vymknúť kontrole. Právnická osoba môže spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len so súhlasom príslušného Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného Zboru. Fyzická osoba má zakázané používať otvorený oheň na takých miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

„Každá právnická aj fyzická osoba je povinná pri manipulácii s otvoreným ohňom konať tak, aby požiar nevznikol.“ Hasiči plnenie povinností pravidelne kontrolujú, podnikateľovi môžu vymerať pokutu do 16 596 €. Občania môžu dostať pokutu za vypaľovanie suchých porastov alebo zakladanie ohňa na nevhodných miestach do 33 € v blokovom konaní, do 333 € v priestupkovom konaní.

Sťahovanie

Predchádzajúci článokObecný úrad
Ďalší článokZápis detí do prvého ročníka

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img