Výzva pre súťažiacich vo varení kotlíkového guláša – PROPOZÍCIE

Výzva pre súťažiacich vo varení kotlíkového guláša – PROPOZÍCIE
Dňa 12.08.2023 /sobota/ sa v Obci Zborov nad Bystricou uskutoční súťaž vo varení kotlíkového guláša „In memoriam Anna Válková – 6. ročník“.
Z toho dôvodu žiadame záujemcov o zapojenie sa do súťaže na varenie kotlíkového guláša, aby sa hlásili na tel. č. 041/ 230 40 81 alebo mob.č. 0910/307738 prípadne e-mailom na milada.galgankova@zborovnadbystricou.sk
Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť 2 až 6 členné družstvá, môžu byť rodinné, firemné, obecné, medzinárodné, bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, bydlisko… Družstvo môže mať názov, takisto môže využiť na svoju propagáciu plagáty, reklamné oblečenie (tričká, zástery, šiltovky, atď.), originalita bude zohľadnená v celkovom hodnotení. Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie guláša, kotlík a všetko potrebné náradie si zabezpečia súťažné družstvá samé a na svoje náklady. Organizátor zabezpečí miesto pre varenie, so stolom a stoličkou, prístup k pitnej vode, vrecia na odpad a drevo.
Varí sa 3 až 10 l gulášu, druh mäsa je ľubovoľný, držky sa nevylučujú, doba varenia je cca 5 hodín. Družstvo pripraví guláš podľa vlastného receptu a z vlastných surovín, pričom je na zvážení každého družstva, či mäso bude pripravovať priamo na mieste súťaže, alebo si ho pripraví dopredu. Ostatné suroviny musia súťažiaci vrátane čistenia pripravovať na mieste súťaže.
Množstvo hodnotiacej vzorky je cca. 0,33 l. V čase hodnotenia vzoriek guláša sa súťažiaci zdržujú vo svojom určenom priestore. Členovia poroty a súťažiaci počas hodnotenia nesmú spolu komunikovať. Zloženie hodnotiacej poroty: predseda – profesionálny kuchár, členovia poroty v počte predseda a 3 – 4 členovia poroty. V porote bude aj jeden náhodne vybraný návštevník. Členovia poroty hodnotia nezávisle na sebe spôsob varenia a finálny produkt, guláš (farbu, vôňu, chuť, konzistenciu a mäso).
Súťažiť sa bude aj o cenu diváka a to nasledovným spôsobom: Obec zabezpečí uzatvorené nádoby (pokladníčky) na výber dobrovoľného príspevku zo strany divákov. Následne ich usporiadateľ pozbiera, a ktoré družstvo vyzbiera najviac peňazí, získava cenu diváka.
Viac info: OcÚ Zborov nad Bystricou, tel.0412304081 kl. 15, milada.galgankova@zborovnadbystricou.sk
Sprievodné akcie:
1. CYKLOPRETEKY „Kysuce – Orava cez kopec“
2. zábavné atrakcie a sprievodný hudobný program
3. stánkový predaj

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img