Výzva na predkladanie ponúk – Stavebné úpravy objektu obce za účelom vytvorenia stálej expozície prírodného a kultúrneho dedičstva

V súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, si Vás verejný obstarávateľ dovolí vyzvať na predloženie ponuky na zabezpečenie  verejného obstarávania.

Názov zákazky : 

Stavebné úpravy objektu obce za účelom vytvorenia stálej expozície prírodného a kultúrneho dedičstva.

 

Prílohy :

Výzva na predkladanie ponúk (docx)

Priloha výkaz výmer (xls)

Príloha 6 PD (rar)

 

 

 

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img