V zmysle par. 4 ods.6 zákona 329/2018 Z.z. zverejňujeme úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

V zmysle par. 4 ods.6  zákona 329/2018 Z.z. zverejňujeme úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2018  =  17,33 %