Urbariát Oravská Lesná

Výbor Urbariátu pozemkové spoločenstvo Oravská Lesná na svojom zasadnutí 14.04.2021 a 29.04.2021 neodsúhlasil prevzatie súkromných lesných pozemkov pod správu spoločenstva.
Ako dôvod uviedol neprimerané náklady spojené s financovaním správy lesných pozemkov súkromných vlastníkov ,ktoré by spôsobili vysokú stratu pri hospodárení spoločenstva.
Na akékoľvek otázky Vám odpovede poskytnú na tel:číslach 0908 516 177 a 0905 306 546