Súsošie Svätá trojica

Święta Trójca na Lehotskej

 

Súsošie Svätá trojica

 

Súsošie sv. Trojice sa nachádza v miestnej časti Lehotská pri ceste smerujúcej ku Kaplnke Božieho milosrdenstva. Socha je v súkromnom vlastníctve. Bola postavená pánom Jánom Vengrinom v roku 1892. Na uvedenej soche je trinitárny výjav korunovácie Panny Márie. Pod uvedeným súsoším sa nachádzajú 2 barokové anjeliky, ďalšie 2 sú odstránené v dôsledku vandalizmu. Pod súsoším sa nachádza zuborez a pod ním reliéf Jána z Nepomuku, ktorý bol zväčša zobrazovaný pri komunikáciách. Pod ním sa nachádza text: “Ku poklone najsvätejšej trojici, k úcte preblahoslavenej Panny Márie a Sv. Jána Nepomuckého postavil z nábožného sľubu Ján Vengryn st. z Erdúdky. Roku 1892, dňa 16 jula.”

Povesť o súsoší
Kedysi dávno v Oravskej stolici, v obci s názvom Erdútka žil chudobný roľník. Ako každú jar, vybral sa orať, aby mohol zasiať to málo, čo mal. Pole bolo tvrdé a kamenisté. Požehnal pole a svojpomocne vyrobeným pluhom, ktorý ťahal kravský záprah oral brázdu za brázdou. Odrazu pluh narazil na tvrdý kameň. Roľník uvoľnil ťažkú zem a spod zeme vykukol krčah. Na jeho prekvapenie bol plný mincí.
Chudobný roľník s úctou pokľakol na zem a ďakoval Bohu za šťastie, ktoré ho postretlo. Roľník sa stal najbohatším mužom v Erdútke. Za nájdené peniaze kúpil veľa statku ako ovce, kravy a hydinu.
Ako poďakovanie za nájdený poklad dal postaviť Sochu Svätej Trojice k úcte panej Márii a Jánovi Nepouckému.
Odvtedy v obci Erdútka stoji súsošie, ktoré ochraňuje jej obyvateľov. Po chudobnom oráčovi ostala nielen ďakovná socha, ale aj táto povesť.