Stretnutie s našimi jubilantmi 8.8. 2019

 

 

 Ďalšie fotografie