Starý rodičia deťom – Jarné tradície

 

 Ďalšie fotografie

Dňa 23.5. (streda) pripravili dôchodcovia zo Senior klubu v Oravskej Lesnej žiakom 8. ročníka Základnej školy prednášku, ktorá bola venovaná jarným zvykom a tradíciám našich starých otcov a mám. Deťom sa priblížili a vysvetlili pohanské zvyky spojené s vynášaním Mreny a Marmulieny, pálením Jánskych ohňov a zberom liečivých rastlín. Bola im tiež predstavená kniha “Babka z Liesku” , kde sa deti dozvedeli viac o sile liečivých rastlín. Deti si mali možnosť vyrobiť Marmulienu, ktorá bola akýmsi symbolom zrodu, nového života spojená s príchodom jari. Aj rozvinuté vŕbové prútiky ktoré si ľudia dodnes nosia posvätiť na veľkú noc do kostola sú úž len spomienkou na zabudnuté pohanské zvyky.