Spolufinancovanie chladiaceho zariadenia na Zimný štadión 12/2015