Socha Madona s dieťaťom

Madonna z Dzieciątkiem

 

Socha Madona s dieťaťom – Národná kultúrna pamiatka

 

Socha bola postavená v roku 1820 z prosby Paula Mútňanského (bývalého richtára), ktorý dal Panne Márií sľub, že po skončení morovej epidémie postaví v blízkosti bývalého kostola sochu na znak vďaky ukončenia moru. Pod sochou sa nachádza text: Zo sľubu Pavol Mútňanský, roku pána 1820. Svoj sľub splnil.

Link na pamiatkový úrad: Pamiatkový úrad

Kraj: Žilinský kraj
Unif. názov NKP: SOCHA NA PILIERI

Unifikovaný názov PO: PILIER S RELIÉFOM
Zaužívaný názov PO: pilier s reliéf sv.Anny
č. ÚZPF: 247/1

Unifikovaný názov PO: SOCHA
Zaužívaný názov PO: socha Madony
č. ÚZPF: 247/2

Unifikovaný názov PO: OHRADENIE
Zaužívaný názov PO: oplotenie sochy Panny Márie
č. ÚZPF: 247/3