Rozhodnutie o odvolaní voči rozhodnutiu OÚ PLO Námestovo č. OU-NO-PLO-2021/003233-012 zo dňa 21.07.2021

Rozhodnutie o odvolaní Okresný úrad Žilina