Pucheľová píla

Piła tarczowa

 

Pucheľová píla

Myšlienka rozšíriť existujúci náučný lesnícky chodník o zastávku s fungujúcou pílou na vodný pohon nedávala spávať vedúcemu lesnej správy Paráč Antonovi Kondelovi už veľmi dlho. Zvlášť, keď pri plnení pracovných povinností pomerne často prechádzal okolo starej gátrovej píly na začiatku obce Lomná, známej ako „Pucheľova píla“, na ktorej už zub času vykonal svoje. Z tohto unikátneho, už historického diela zostala len turbína, ozubené kolesá a samotný gáter. Svetielko nádeje, že sa podarí zachrániť túto historickú pamiatku, svitlo vtedy, keď majiteľka – nevesta pôvodného vlastníka, súhlasila s bezodplatným darovaním zvyšku tejto píly štátnym lesom. Výmenou za pílu bola úprava pozemku, kde píla pôvodne stála.

Pucheľová píla

Ďalším úspešným krokom na neľahkej ceste záchrany tohto diela bola pomoc pána Mojmíra Murína, ktorý „kope starého železa“ vdýchol dušu. Poctivou a kvalifikovanou prácou postupne oživil a spojazdnil všetky rozhodujúce súčasti tejto píly. Jeho rodičia mali v minulosti rovnaký gáter aj spolu s mlynom. „Pamätám si, že sme mleli všetky druhy múky a tiež sme zásobovali elektrickou energiou niekoľko domov v miestnej časti Brišovka, za pomoci ktorej mohli ľudia svietiť,“ prezradil Mojmír Murín. V priebehu roku 2018 bol pracovníkmi Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene spracovaný projekt stavebnej časti, vybraný zhotoviteľ a mohlo sa začať. Zakrátko v miestnej časti Nová rieka vyrástla stavba, do ktorej bola umiestnená opravená turbína na vodný pohon. Nad ňou bol inštalovaný pôvodný gáter na pílenie reziva. Keď koncom leta zasvietila prvá žiarovka a boli odstránené problémy so samotným pohonom gátra, v tú chvíľu si všetci, čo sa pričinili o záchranu tohto historického skvostu v dejinách Oravy, pripadali ako v rozprávke, ktorá sa stala skutočnosťou. Dostatočné zásoby vody po rekordnej snehovej zime sú nádejou, že sa plánované slávnostné otvorenie tejto gátrovej píly uskutoční v jarnom období. Spustenie tohto diela bude dôstojným začiatkom pripomínania si časti histórie života našich predkov v tomto na lesy bohatom kraji, kde práca v lese a následne spracovanie dreva bolo často jediným zdrojom obživy.