Prosíme občanov pripojených na obecný vodovod v časti Jasenovská o kontrolu tesnosti vodovodných prípojok

Obec Oravská Lesná a Lesnianská vodárenská spoločnosť, s.r.o.  prosí občanov Oravskej Lesnej pripojených na obecný vodovod v časti Jasenovská o kontrolu tesnosti vodovodných prípojok, vodovodných šácht, vnútorných domových rozvodov vody, vodovodných ventilov a záchodov. Kontrolu prosíme vykonať z dôvodu vysokého odberu vody v nočných hodinách. Vysoký odber vody môže byť spôsobený netesnosťami na vodovodných prípojkách, vnútorných vodovodných rozvodoch ako i poruchou vodovodných ventilov a záchodov.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img