POZOR : ZMENA SCHÔDZE URBARIÁTU !!!

POZOR : ZMENA SCHÔDZE URBARIÁTU !!!
Z dôvodu zmeny zákona č.97/2013,ktorý bol schválený 14.03.2018 a nadobudne platnosť 01.07.2018 je výbor spoločenstva nútený zrušiť schôdzu Valného zhromaždenia Urbariátu pozemkového spoločenstva Oravská Lesná,ktorá sa mala konať dňa 08.04.2018 .Keďže novela zákona prináša zmeny,ktoré je potrebné zapracovať do Zmluvy o založení spoločenstva a do Stanov spoločenstva, bolo by nutné zvolať po 01.07.2018 zvolať novú schôdzu Valného zhromaždenie.Výbor sa po konzultácií s Okresným úradom v Námestove rozhodol,že zvolá Valné zhromaždenie po 01.07.2018,keď už bude platiť novela zákona 97/2013 ,schválená 14.03.2018 NRSR Slovenskej republiky.
Termín konania schôdze Valného zhromaždenia Vám bude včas oznámený na webovej stránke spoločenstva,na vývesnej tabuli obce Oravská Lesná a pozvánkou s programom schôdze.

Podobné články

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

Zber elektroodpadu 17.4.2024

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img