Posvätenie požiarnej zbrojnice

Začiatkom júla 2018 začala obec Oravská Lesná s rekonštrukciou budovy požiarnej zbrojnice. Vďaka úspešnej žiadosti sa obci podarilo získať v roku 2015 vozík s protipovodňovou výbavou a protipovodňové vaky. V roku 2017 získali repasovanú tatru ako požiarne vozidlo a tento rok získali finančný príspevok z ministerstva vnútra na zmodernizovanie hasičskej zbrojnice. Stavebné práce zahŕňali spevnenie základov a podkladu budovy, zabetónovanie podlahy, novú elektrinu a kúrenie, nové stropné konštrukcie a steny. Do garáže sa osadila nová brána s pohonom a v budove pribudli aj nové vchodové dvere. Takisto sa upravil vjazd, aby do budovy nezatekala dažďová voda a miestnosti sa zariadili nábytkom. Vznikla nová kuchynka, zasadacia miestnosť či nové šatne. Rekonštrukciou budovy vznikli nové, kultúrnejšie a hlavne praktickejšie priestory pre dobrovoľných hasičov v obci. Stavebné práce boli hradené z rozpočtu obce a dotácie ministerstva vnútra. Vďaka úsiliu obce a vysokej odbornosti dobrovoľných hasičov v Oravskej Lesnej sa opäť zvýšila kvalita zásahu pri ochrane majetku a bezpečnosti občanov v obci.

 Ďalšie fotografie

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img