PôSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA Oravská Lesná od 7-9. 3. 2024

PôSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA – Oravská Lesná
s kapucínom Felixom Jánom Tkáčom
Štvrtok 7.3.2024
18:00 sv. omša + adorácia
Piatok8.3.2024
10:00 sv. omša s katechézou
(dôchodcovia a matky s deťmi)
11:00 sviatosť zmierenia
15:00 sviatosť zmierenia
16:00 Katechéza
18:00 sv. omša s katechézou
Sobota 9.3.2024
9:00 modlitba
10:00 sv. omša s katechézou
11:00 sviatosť zmierenia
15:00 Katechéza pre birmovancom
17:00 sv. omša
18:00 Koncert Felice
Pokoj a dobro!

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img