Pomoc pre čistotu obce

Vážení občania, v našej obci sa nám množia prípady, kedy sa nezodpovedné správanie niektorých osôb stáva neprípustným. Pri poslednom zbere odpadu sme opäť narazili na nepochopiteľné odhadzovanie odpadov v časti prístupu na cyklochodník a Lesnícky náučný chodník za areálom ZŠ. Rovnako sme opätovne museli vyzbierať neprimerané množstvo netriedených odpadov v časti Lehotská na otočni autobusov, kde si niektoré osoby zmýlili skládku odpadov zo zberným miestom triedeného odpadu a drobného komunálneho odpadu. Preto prosíme a zároveň vyzývame všetkých zodpovedných občanov, aby nám v prípade, že majú o tom vedomosť, takéto konanie niektorých osôb nahlásili za účelom riešenia ich správania v priestupkovom konaní.

Za pochopenie a pomoc vopred ďakujeme.

IMG_5792
IMG_5796
IMG_5798
IMG_5806
IMG_5807

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img