Poďakovanie za úrodu

Aj tohto roku sme poďakovali, v týždni po sviatku povýšenia kríža, nášmu Pánovi za dary, ktoré nám vďaka tohtoročnej úrode dal. K tomuto krásnemu poďakovaniu prispeli svojou dobrou vôľou aj dôchodcovia zo Senior klubu. Pleteniu dožinkového venca sa počas riaditeľského voľna prišli priučiť aj deti. V utorok dňa 20.9.2022 sme na detskej omši spoločne poďakovali Pánovi za tohtoročnú úrodu. Ako hovorí stará múdrosť „Ďakovať musíme, pretože bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania.“

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img