Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná na 1. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná na 1. polrok 2019 (pdf)