Oznámenie o strategickom dokumente “Plán dopravnej obslužnosti ŽSK”

Oznámenie o strategickom dokumente _Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja_

Oznámenie_o_posudzovaní_vplyvov_PDO ŽSK