Oznam občanom obce o plánovanej údržbe cesty II/520 v našej obci

Na základe záverov z kontrolného dňa konaného dňa 14.03.2018, na ktorom sa zúčastnili stavebný dozor, zhotovitelia stavby – Cesty – SK, s.r.o., zástupcovia ŽSK a Správy ciest ŽSK, Okresný úrad Námestovo odbor dopravy, starosta obce Oravská Lesná a prednosta obce Zákamenné, bude dňa 15.03.2018 a 16.03.2018  opätovne prebiehať oprava výtlkov v najkritickejších miestach a to asfaltom „uvareným na mieste“. Na základe urgencie zo strany starostu obce sa zhotoviteľ zaviazal, že túto cestu bude udržiavať v stave zjazdnosti dosypaním frézovaného asfaltu do výtlkov a to až do Veľkej noci. Po Veľkej noci t.j. 3.4.2018 prisľúbil zhotoviteľ (Cesty – SK, s.r.o.), že začne práce s asfaltom, t.j. konkrétne položenie podkladového asfaltu a výspravka dier a následne položenie vrchnej vrstvy asfaltu o hrúbke 5 cm. V prípade, že sa po Veľkej noci z dôvodu nepriaznivého počasia stále nebude dať položiť súvislá vrstva asfaltu, zaväzuje sa zhotoviteľ minimálne k zalátaniu dier podkladovým asfaltom (podrovnávka).

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img