OZNAM ARRIVA

prevádzkovať prímestskú autobusovú dopravu v období
od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021 v prázdninovom režime.
V prípade, že by v zmysle zverejneného plánu MINEDU SR “NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKOL” bola obnovená dochádzka vybraných skupín žiakov od 18. 01. 2021 budeme Vás opätovne informovať s úpravou režimu prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy na území ŽSK.
SOR-1