OÚ Námestovo – Oznámenie o strategickom dokumente “Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná” – zaslanie oznámenia

OÚ Námestovo (pdf)