Oprava chodníkov na cintoríne v rokoch 2015 a 2016