Návrat do škôl 2021 – testovanie 6.2.2021

Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva a na základe rozhodnutia vlády je možné obnoviť vyučovanie v MŠ a na 1. stupni ZŠ len po pretestovaní aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a pretestovaním všetkých zamestnancov školy na ochorenie COVID-19.  Negatívny výsledok antigénového testu alebo RT-PCR testu nesmie byť starší ako 7 dní. Výnimku z testovania majú osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID -19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace. Preto sme naplánovali bezplatné testovanie antigénovými testami dňa 6.2.2021 (sobota) v telocvični Kultúrneho domu v Oravskej Lesnej s nasledovným harmonogramom: 8,00 hod. – 12,00 hod. určené pre rodičov detí MŠ, žiakov 1.stupňa ZŠ a zamestnancov školy 12,00 – 13,00 hod. prestávka 13,00 – 16,00 hod. určené pre stredoškolákov, ich rodičov a ďalšiu verejnosť Žiaci 5.-9. ročníka naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Deti MŠ a žiaci 1.stupňa ZŠ sa od pondelka 8.2.2021 budú vzdelávať prezenčne – v škole. Pri vstupe do školy žiaci odovzdajú čestné prehlásenie, ktoré bude zverejnené na webovej stránke školy.
Bližšie unformácie na stránke: https://zsoravskalesna.edupage.org

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img