Lesnícky náučný chodník

Lesnícky náučný chodník

 

V centre obce na druhom brehu rieky Biela Orava sa nachádza začiatok Lesníckeho náučného chodníka. Túto atrakciu sa podarilo zrealizovať v roku 2005 s pomocou príspevku z Európskych fondov. Najmä pre deti, ale aj pre všetkých milovníkov prírody ponúka táto trasa množstvo zaujímavých informácii o minulosti a súčastnej starostlivosti o les. Celá trasa je vedená lesným porastom v dĺžke niekoľko kilometrov. Turisti si tu môžu prezrieť druhy stromov rastúcich v našich lesoch, spôsob ťažby a prevozu dreva v minulosti, popis živočíchov žijúcich na našom území a mnoho ďalších zaujímavých expozícii situovaných vo voľnej prírode. Výnimočnosťou nie sú ani „expozície“ živých zvierat, ktoré je možné stretnúť počas prechádzky.