Kostol sv. Anny

Kościół św. Anny Narodowy Pomnik Kultury

 

kostol-kresleny

 

Kostol sv. Anny už 100 rokov s nami

Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol sv. Anny z roku 1914. Je postavený v jedinečnom architektonickom štýle novodobej secesie. V prekrásnom interiéri sa spájajú ľudové i štýlové prvky a jeho hodnotná architektúra prekračuje regionálny význam. Stavba nového kostola sa začala v roku 1910 na podnet kňaza Štefana Mnoheľa, rodáka z obce Novoť. Keď nastúpil do Oravskej Lesnej ako farár, trápil ho úbohý stav pôvodného dreveného kostola postaveného na vrchu Lehotská. Rozhodol sa tento problém riešiť výstavbou nového kostola. Miesto pre nový kostol vybral v dolinnej, v ešte dovtedy neobývanej časti obce. Postupne sa výstavba domov presunula do dolín, kde boli poveternostné podmienky chladnej Erdútky miernejšie.
Projekty boli vypracované inžiniermi z Budapešti. Kostol mal stáť 83 000 rakúsko–uhorských korún. Z toho 50 000 mal uhradiť „Fundus Religionis“ – ako patrón a samotní veriaci mali vyzbierať zvyšok. Na dobrovoľných zbierkach sa vyzbieralo len veľmi málo peňazí, nakoľko obyvatelia boli veľmi chudobní. Výstavba bola dokončená v roku 1914.

 

Kostol sv_Anny

 

Na stavbe kostola pracovali rôzni odborníci. Drevárske práce robili tesári z južnej Moravy a spracovávali miestne drevo. Murári boli z Liptova. Hlavné kamene na stĺpy boli dovážané vlakom do Oravského Podzámku. Hlavné nosné kamene sú pieskovcové, dôkladne opracované a vyzdobené jemnými ornamentami, podobne ako ostatná časť drevenej konštrukcie. Jedinečnosťou je strecha kostola, tvorí ju drevená konštrukcia pokrytá tradičným dreveným šindľom. Tento chrám jedinečným spôsobom spája drevo, kameň, murivo a vytvára tak impozantný jednoloďový kostol v pôdoryse jednoramenného kríža. Kostol je dlhý 47 m. Výška veže dosahuje 37,8 metra a sú v nej umiestnené 4 zvony, ktoré zadovážil kňaz Štefan Kubičár. Do kostola sa zmestí 1 500 ľudí.
Klenby kostola sú drevené, rebrá zdobené zúbkovaním spočívajú na travertínových hlaviciach, na ktorých sú vytesané kríže. Oltáre pochádzajú z pôvodného starého kostola a z tirolských dielní zo začiatku 20. storočia. V roku 1905 veriaci zakúpili krížovú cestu. V 30. rokoch zakúpil kňaz Aurel Mihaliak organ, v 70. rokoch miestny rezbár Rudolf Svinčák vyrezal tri drevené lustre.
Pod vedením miestneho farára Jozefa Trstenského (správca farnosti v rokoch 1995 – 2004) sa vykonali opravy zvonového mechanizmu, nosnej konštrukcie veže, výmena zariadenia interiéru, kúrenia, zateplenia, ozvučenia, elektroinštalácie, prebehlo reštaurovanie oltárov, ladenie organu, zaviedlo sa podlahové kúrenie, osvetlenie interiéru a exteriéru, vykonala sa oprava šindľovej strechy a fasády, vstupnej brány a vchodov. Slávnostná vysviacka chrámu bola v roku 31. 10. 1998 diecéznym biskupom prof. Mons. ThDr. Františkom Tondrom. V rokoch 2014 až 2015 sa renovovala jeho šindľová strecha a fasáda. Kostol je vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.