Kostol sv. Anny

 

kostol-kresleny

 

Kostol sv. Anny už 100 rokov s nami

 

Náš chrám oslávil celých 100 rokov. Presne 23. októbra 1914 bol vysvätený. Na tom, že tu vôbec tento kostol máme, má najväčšiu zásluhu kňaz Štefan Mnoheľ, pretože práve na jeho podnet sa so stavbou nového kostola v Ústredí obce začalo. Keď nastúpil do Oravskej Lesnej, trápil ho zlý stav pôvodného dreveného kostola, preto sa rozhodol tento problém vyriešiť. Stavba nového kostola sa začala v roku 1910. Projekty vypracovali inžinieri z Budapešti a kostol mal stáť 83000 rakúsko-uhorských korún. Z toho 50 000 mal uhradiť „FundusReligionis“ – ako patrón a samotní veriaci mali vyzbierať zvyšok. Dobrovoľné zbierky však vyniesli veľmi málo, keďže obyvatelia boli veľmi chudobní.

 

Kostol sv_Anny

 

Na stavbe kostola sa podieľali rôzni majstri. Drevárske práce robili tesári z južnej Moravy a spracovávali miestne drevo. Murári boli zase z Liptova. Kamene na hlavné stĺpy boli dovážané vlakom do Oravského Podzámku.
Samozrejme, v hojnom počte pomáhali ľudia z dediny a všetci sa usilovali, aby stavba dopadla čo najlepšie. To sa im naozaj podarilo a kostol sv. Anny postavili v jedinečnom, na svoju dobu pokrokovom, architektonickom štýle, secesii. Harmonicky spojil ľudové, štýlové a technické prvky a týmto vytvoril hodnotnú stavbu.
Stavba kostola sa dokončila v roku 1914. Kostol je realizovaný kombináciou dreva a kameňa. Hlavné nosné kamene sú pieskovcové, dôkladne opracované a vyzdobené jemnými ornamentami, podobne ako ostatná časť drevenej konštrukcie. Jedinečnosťou je strecha kostola, tvorí ju drevená konštrukcia pokrytá tradičným dreveným šindľom. Po odchode Štefana Mnoheľa z farnosti sa kňazi rýchlo menili, ale každý prispel svojou čiastkou k zveľaďovaniu chrámu. Štefan Banas dal inštalovať do kostola hlavný oltár, kazateľnicu, krstiteľnicu i lavice. Aj napriek veľkým ťažkostiam Štefan Kubičár zadovážil nové zvony. Nebolo to vôbec jednoduché, lebo firma, ktorá dostala zálohu na odliatie zvonov, vyhlásila bankrot. Peniaze nebolo možné vysúdiť, tak sa náklady na zvony zvýšili. Zvony však neboli jediné, pri ktorých financovaní nastal problém. Vtedy 50 000 korún stál nový organ, ktorý zadovážil Aurel Mihaliak. Počas nasledujúcich rokov na kostole stále prebiehali rôzne opravy. K rozsiahlym opravám kostola, po ktorých kostol vidíme do dnes, sa pristúpilo od roku 1995, na čom má zásluhu vtedajší správca farnosti Jozef Trstenský. Opravili sa vonkajšie vchody do kostola, nosná konštrukcia veže, zvonový mechanizmus, vymieňali sa šindle strechy a veže kostola, obnovila sa svätyňa, reštaurovali sa oltáre, vymenili sa dvere, lavice, obnovila sa povala, podlaha, maľba vnútorných a vonkajších stien kostola, zaviedlo sa podlahové kúrenie. Vyvrcholením prác boli roky 1997–1998, ktoré boli zavŕšené slávnostnou posviackou 31.10.1998 diecéznym biskupom prof. Mons. ThDr. Františkom Tondrom. Vďaka samotnej výstavbe nášho chrámu a jeho doposiaľ všetkým rôznym opravám, sa v ňom môžeme aj naďalej v mene Božom stretávať.