KOMPOSTÉRY

Pokračujeme v prideľovaní kompostérov a to
zajtra vo ŠTVRTOK 6.6.2019 od 15.00 do 17.30 hodiny a
v SOBOTU 8.6.2019 od 9.00 do 12.00 hodiny. 
Kompostéry sa prideľujú bez ohľadu na súpisné číslo rodinného domu v rukavičkárni pri zimnom štadióne.