GEO-PARK Glinka

GEO-PARK Glinka

GEO-PARK Glinka

Na území obce Ujsoly – v obci Glince sa nachádza športovo-rekreačné zariadenie, ktoré je citlivo vsadené do starého kameňolomu. NA tomto mieste s výmerou viac ako 4ha nájde každý návštevník niečo pre seba – zhromaždené atrakcie spôsobia búšenie srdca aj pre tých najnáročnejších vyznávačov aktívneho odpočinku. Lanovka až 220metrov nad priepasťou s hĺbkou 30metrov, lanový park pre deti a dospelých, kúpalisko, lezecké centrum, detské ihrisko, ihrisko pre plážový volejbal, bežecké trasy okolo kameňolomu, bowlingové ihrisko, to všetko môžete nájsť na jednom mieste.

UPTAIR v Ujsołach – Komplex športovo-rekreačný

Ujsolský park pre aktívnu turistiku a rekreáciu ponúka možnosť aktívneho trávenia voľného času s využitím množstva atrakcií pre všetkých bez vekového obmedzenia. Park ponúka futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, bežeckú asfaltovú trať, tenisový kurt s umelou trávou, ihrisko pre bedbinton, vonkajšiu posilňovňu, detské ihrisko, súbor stolných hier, sociálne zariadenia a šatne.

Farský kostol v Ujsołoch

Farský kostol v Ujsołoch

Už okolo roku 1911 boli podniknuté akcie na stavbu kostola v Ujsołach a zriadenie farnosti. V marci 1913 bolo vysvätené námestie na stavbu kostola a v roku 1922 krakovský biskup Adam Sapieha posväcuje základný kameň. V tom čase už prebiehali stavebné práce, prerušené v roku 1925 pre nedostatok financií. V roku 1927 sa už v kostole slúžila tradičná „polnočná omša“. Kostol bol vysvätený dňa 30. júna 1963 biskupom Juliusz Groblicki.

Farský kostol v Ujsołoch

Starý dvor v Zlatnej – Horáreň / Cesta skla

Starý dvor v Zlatnej – Horáreň

Cesta skla – môžeme ňou nazývať pozostatky z majetku Wielopolskich a Habsburgovcov, ktoré sa nachádzajú na území obce Ujsoly a v miestach bývalej sklárskej huty v Zlatnej. Leśniczówka – lesnícka chata nazýva sa aj Starým Dvorom. Bola postavená v roku 1853 z dreva červeného smreka. Autorom projektu bol Karol Pietchki, ktorý sa inšpiroval švajčiarskou architektúrou, prevládala bohatá drevená výzdoba s vysokým kamenným základom. Chata slúžila ako príbytok pre správcov majetku Habsburgovcov. Skupina dvestoročných líp vedľa Starého Dvora v Zlatnej – prírodná pamiatka.