Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného odboru

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného odboru