Verejná vyhláška – pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov dňa 6.6.2018

Verejná vyhláška – pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov