Plánovanie zriadenia triedy pre nadané deti v školskom roku 2017/2018

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Slnečná 168/28, Námestovo plánuje v školskom roku 2017/2018 zriadiť v 1. ročníku triedu pre nadané deti.

Trieda pre nadané deti