Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.04.2018

Pozvánka na OZ 30 04 2018 (pdf)