Zverejnenie zámeru zameniť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa s Annou Brňákovou

Zámer zameniť pozemok s p. Annou Brňákovou (pdf)