ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

VUC17_V12 zatupiteľstvo ZA (pdf)