Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Oravská Lesná

Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci (pdf)