Zmeny a doplnky č. 2/2020 – Územný plán Obce Zákamenné

Oznámenie o začatí prerokovania _Zmeny a doplnky č. 2_2020 _ ÚPN obce Zákamenné_

Nahliadnuť do strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2/2020 obce Zákamenné“ , robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady  zhotoviť kópie možno na obecnom úrade v Zákamennom u p. Polťákovej v pracovných dňoch:

Pondelok  od 7:00 – 16:00 hod.

Utorok     od 7:00 -15:00 hod.

Streda     od 7:00 – 17:00 hod.

Piatok     od 7:00 – 15:00 hod.

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img