Zmena telefónnych čísel na obecnom úrade v Oravskej Lesnej

Stavebný úrad – Jozefína Olbertová – 043/55 93 127

Matrika – Anna Pojezdalová – 043/55 39 128

Sekretariát Zuzana Mazúrová – 043/55 93 122 s možnosťou výberu klapiek na:

1 – Dane a poplatky – Marta Horná

2 – Kultúra – Helena Jakubová

3 – Finančné – Jozefína Dulovcová

4 – Kontrolór – Jaroslav Mateáš

5 – Mzdové  – Barbara Rajs-Rošťák

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img