Zmena autobusových spojení od 23.3.2020 – Mimoriadny oznam