Zberný dvor – otvorený

Zberný dvor je opäť otvorený od soboty 04. 04. 2020.

Streda                         od 15.00 do 17.00 hod.

Sobota                        od 09.00 do 13.00 hod.