Zberný dvor

Oznamujeme občanom, že tento týždeň bude zberný dvor v našej obci otvorený v prevádzkových hodinách t.j. streda 04. 11. 2020 v čase od 14.00 do 18.00 hod. a sobota 07. 11. 2020 v čase od 08.00 do 13.00 hod. Na zberný dvor môžu prísť odovzdať odpad len osoby, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom testu a nežijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá má pozitívny výsledok testu.