Zber plastov dňa 1. 2. 2019

V piatok 1. 2. 2019 bude zber plastov. Prosíme občanov, aby vrecia s plastmi sústreďovali na zvyčajných miestach.