Zber pevného domového odpadu

V prípade nevyvezenia pevného domového odpadu v miestach bežného vývozu, prípadne, že sa vývozom poškodila Kuka nádoba a podobne prosím kontaktujte:

Bc. Eduard Halada

+421 901 704 521, halada@ca-cargo.sk

CA – Cargo, s.r.o.
A.Hlinku 3118
Čadca 022 01