Záverečný účet Obce Oravská Lesná za rok 2018 – návrh

Záverečný účet OL 2018 (pdf)

Plnenie výdavkov k 31.12.2018 (pdf)

Plnenie výdavkov k 31.12.2018 škola (pdf)

Plnenie výdavkov k 31.12.2018 (pdf)